Skip links
استخر ژئوممبران آقای فلاح با متراژ ورق 3،150 متر مربع در استان قم

استخر ژئوممبران آقای فلاح در قنوات استان قم

استخر ژئوممبران آقای فلاح در قنوات استان قم

پروژه اجرای ورق ژئوممبران با لایه محافظ ژئوتکستایل استخر ذخیره آب کشاورزی آقای فلاح قنوات استان قم

شرکت عایق کار مجری استخرهای ذخیره آب کشاورزی با ورق ژئوممبران در استان قم

محل پروژه :  استان قم ، قنوات

کارفرما : آقای فلاح

متراژ : 3،150 متر مربع

تاریخ اجرا : خرداد 1400

قنوات در بخش مرکزی از توابع شهرستان قم در استان قم واقع شده‌ است. شهر قنوات بعد از شهر قم پرجمعیت‌ترین شهر استان می‌باشد و همچنین مساحت آن ۷۵۲ هکتار است. فاصله قنوات با شهر قم ده کیلومتر و قنوات نزدیک‌ترین شهر به قم محسوب می‌شود.

نصب ورق ژئوممبران قنوات قم استخر آقای فلاح
نصب ورق ژئوممبران قنوات قم استخر آقای فلاح
عایق استخر ذخیره آب کشاورزی آقای فلاح از قنوات قم
عایق استخر ذخیره آب کشاورزی آقای فلاح از قنوات قم
عایق استخر خاکی ذخیره آب کشاورزی در استان قم شهر قنوات
عایق استخر خاکی ذخیره آب کشاورزی در استان قم شهر قنوات
ورق ژئوممبران با زیر سازی ژئوتکستایل در قنوات استان قم استخر آقای فلاح
استخر ژئوممبران با زیر سازی ژئوتکستایل در قنوات استان قم استخر آقای فلاح
ژئوممبران و ژئوتکستایل قنوات استخر آقای فلاح
ژئوممبران و ژئوتکستایل قنوات استخر آقای فلاح
ورق ژئوممبران رنگ آبی در قنوات قم
ورق ژئوممبران رنگ آبی استخر آقای فلاح در قنوات
ساخت استخر ذخیره آب کشاورزی با کاربرد پرورش ماهی در قنوات قم
ساخت استخر ذخیره آب کشاورزی با کاربرد پرورش ماهی در قنوات قم
طراحی و اجرای استخر ژئوممبران ذخیره آب کشاورزی با کاربرد پرورش ماهی در قنوات
طراحی و اجرای استخر ژئوممبران ذخیره آب کشاورزی با کاربرد پرورش ماهی در قنوات
نصب ورق ژئوممبران رنگ آبی در قنوات
نصب ورق ژئوممبران رنگ آبی در قنوات
پایان کار استخر ژئوممبران آقای فلاح با متراژ ورق 3،150 متر مربع
پایان کار استخر ژئوممبران آقای فلاح با متراژ ورق 3،150 متر مربع