Skip links

استخر ژئوممبران شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان

پروژه ساخت استخر ژئوممبران شرکت مس شهید باهنر

پروژه طراحی، گودبرداری و اجرای ورق ژئوممبران استخر شرکت مس باهنر

شرکت صنایع مس شهید باهنر در نزدیکی بزرگترین معادن مس خاورمیانه و در دوازده کیلومتری شهر کرمان قرار گرفته است. این شرکت در نیمه دوم سال ۱۳۷۰ راه اندازی شده و بزرگترین مجتمع صنعتی ارتباط دهنده معادن مس و روی کشور با صنایع تولیدی به شمار می رود.

محل پروژه : استان کرمان، کیلومتر ۱۲ اتوبان کرمان – باغین

کارفرما : شرکت صنایع مس شهید باهنرکرمان

متراژ : 1،100 متر مربع

تاریخ اجرا : مهر 99

استخر ژئوممبران شرکت صنایع مس شهید باهنر
گودبرداری استخر شرکت صنایع مس شهید باهنر
لوله گذاری استخر ژئوممبران شرکت صنایع مس شهید باهنر
لوله گذاری استخر شرکت صنایع مس شهید باهنر
لوله گذاری استخر ژئوممبران شرکت صنایع مس شهید باهنر
لوله گذاری استخر ژئوممبران کرمان شرکت صنایع مس
لوله گذاری استخر ژئوممبران ذخیره آب کرمان شرکت صنایع مس شهید باهنر
لوله گذاری استخر پلیمری ذخیره آب کرمان شرکت صنایع مس
نصب ورق ژئوممبران استخر شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان
نصب ورق ژئوممبران شرکت صنایع مس باهنر
پایان کار استخر ژئوممبران شرکت صنایع مس شهید باهنر کرمان
پایان کار استخر ژئوممبران ذخیره آب شرکت صنایع مس شهید باهنر
پایان کار استخر ژئوممبران ذخیره آب کرمان شرکت صنایع مس شهید باهنر
پایان کار استخر ژئوممبران ذخیره آب کرمان شرکت صنایع مس شهید باهنر