Skip links

پروژه ساخت استخر ژئوممبران میدان نفتی سروستان

پروژه ساخت استخر ژئوممبران میدان نفتی سروستان

نصب ژئوممبران با زیرسازی ژئوتکستایل پلی استر

محل پروژه : استان فارس ، شهرستان سروستان

کارفرما : شركت I.G.C

متراژ : 650 متر مربع

تاریخ اجرا : مرداد 98

پروژه ساخت استخر ژئوممبران میدان نفتی سروستان -  شرکت IGC
پروژه ساخت استخر ژئوممبران میدان نفتی سروستان – شرکت IGC
پروژه ساخت استخر ژئوممبران میدان نفتی سروستان
پروژه ساخت استخر ژئوممبران میدان نفتی سروستان
ساخت استخر پلیمری میدان نفتی سروستان
ساخت استخر پلیمری میدان نفتی سروستان
ساخت استخر پلیمری میدان نفتی سروستان
ساخت استخر پلیمری میدان نفتی سروستان