Skip links

پروژه ساخت استخر کشاورزی ذخیره آب ژئوممبران زیار

محل پروژه : استان اصفهان ، بخش مرکزی ، شهر زیار

کارفرما : آقای مهاجری

متراژ : 1,500 متر مربع

تاریخ اجرا : اردیبهشت 98

استخر ژئوممبران اصفهان
استخر کشاورزی ذخیره آب ژئوممبران شهر زیار اصفهان

 

استخر ژئوممبران اصفهان
استخر پلیمیری ذخیره آب کشاورزی زیار

 

استخر ژئوممبران زیار
استخر ژئوممبران زیار