Skip links
عایق ژئوممبران (عایق پلیمری) دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز

پروژه ساخت دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز

پروژه ساخت دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز

پروژه طراحی و اجرای دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز با ورق ژئوممبران (ورق پلیمری) در شیراز

محل پروژه : استان فارس، شیراز

کارفرما : شهرداری

متراژ : 9،000 متر مربع

تاریخ اجرا : خرداد 94

پروژه طراحی و اجرای دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز با ورق ژئوممبران (ورق پلیمری)
پروژه طراحی و اجرای دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز با ورق ژئوممبران (ورق پلیمری)
نصب ژئوتکستایل دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز
نصب ژئوتکستایل دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز
نصب ورق ژئوممبران (ورق پلیمری) دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز
نصب ورق ژئوممبران (ورق پلیمری) دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز
عایق ژئوممبران (ورق پلیمری) دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز
عایق ژئوممبران (ورق پلیمری) دریاچه مصنوعی پارک آزادی شیراز