Skip links

پروژه های ژئوممبران مرکزی

پروژه های ژئوممبران استان مرکزی

استخر ژئوممبران ذخیره آب خنداب استان مرکزی

استخر ژئوممبران ذخیره آب خنداب استان مرکزی آقای جعفری

استخر ژئوممبران خنداب استان مرکزی (اراک) نصب ورق ژئوممبران رنگ مشکی (ورق پلیمری) در استخر ذخیره آب آقای جعفری با بستر سازی نمد ژئوتکستایل (لایه ژئوتکستایل)،  در استان ...
استخر ژئوممبران آقای حمیدیان در ساوه

استخر ژئوممبران آقای حمیدیان ساوه استان مرکزی

استخر ژئوممبران آقای حمیدیان ساوه استان مرکزی نصب ورق ژئوممبران (استخر پلیمری) با بستر سازی لایه ژئوتکستایل، در استخر ذخیره آب کشاورزی آقای حمیدیان در ...
استخر ژئوممبران برکه مصنوعی استان مرکزی شهرستان خمین

استخر ژئوممبران خمین روستای فرنق آقای طاهری

استخر ژئوممبران خمین روستای فرنق آقای طاهری پروژه اجرای ورق ژئوممبران با لایه محافظ ژئوتکستایل در برکه مصنوعی روستای فرنق شهرستان خمین شرکت عایق کار ...