Skip links

برچسب: تاریخچه ژئوسنتتیک

ژئوسنتتیک چیست؟ معرفی، تاریخچه و کاربردهای ژئوسنتتیک
ژئوسنتتیک چیست؟ معرفی، تاریخچه و کاربردهای ژئوسنتتیک

ژئوسنتتیک چیست؟ معرفی، تاریخچه و کاربردهای ژئوسنتتیک

در Tags
کلمه ژئوسنتتیک ، از دو بخش «ژئو» (Geo) و «سنتتیک» (Synthetic به معنی ساخته دست بشر) ساخته شده‌است. از کلمه « ژئو » در مواردی استفاده می‌شود که مربوط به زمین باشد و قسمت دوم، «سنتتیک»، در مورد موادی استفاده می‌شود که ساخته دست بشر