Skip links

برچسب: حوضچه تبخیر

ساخت حوضچه تبخیر با ورق ژئوممبران پروژه چاه گاز کنگان ، ژئوممبران کنگان ، ژئوممبران بوشهر
ساخت حوضچه تبخیر با ورق ژئوممبران پروژه چاه گاز کنگان

ساخت حوضچه تبخیر با ورق ژئوممبران پروژه چاه گاز کنگان

در Tags

ساخت حوضچه تبخیر با ورق ژئوممبران پروژه چاه گاز کنگان ساخت حوضچه تبخیر ژئوممبران پروژه چاه گاز کنگان استان بوشهر برای شرکت زاگرس جنوبی پروژه طراحی و ساخت حوضچه تبخیر با ورق ژئوممبران و زیرسازی ژئوتکستایل پلی استر محل پروژه : استان بوشهر ، بندر

پروژه ساخت حوضچه تبخیر سایت میدان نفتی خشت
پروژه ساخت حوضچه تبخیر سایت میدان نفتی خشت – برای شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم

پروژه ساخت حوضچه تبخیر سایت میدان نفتی خشت – برای شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم

در Tags

پروژه ساخت حوضچه تبخیر سایت میدان نفتی خشت – برای شرکت توسعه صنایع نفت و انرژی قشم نصب ورق ژئوممبران پلی اتیلن با زیر سازی ژئوتکستایل پلی استر نبافته محل پروژه : استان بوشهر ، شهرستان خشت و دالکی کارفرما : شرکت توسعه صنایع نفت