Skip links

برچسب: کاربردهای گل حفاری

گل حفاری | حوضچه گل حفاری | ایزولاسیون حوضچه های گل حفاری
گل حفاری | حوضچه گل حفاری | ایزولاسیون حوضچه های گل حفاری

گل حفاری | حوضچه گل حفاری | ایزولاسیون حوضچه های گل حفاری

گل حفاری در مهندسی ژئوتکنیک، به مخلوطی از آب و رس اطلاق می‌گردد، که برای حمل مواد حفر شده در سیستم‌های حفاری، به سطح زمین از آن استفاده می‌شود. گل حفاری غیر از بالا آوردن تراشه‌های زمین کاربردهای دیگری نیز در ته چاه انجام می‌دهد،